Artykuł sponsorowany

Czy dzieci mają możliwość otrzymania refundacji aparatu słuchowego?

Czy dzieci mają możliwość otrzymania refundacji aparatu słuchowego?

W Polsce coraz więcej osób korzysta z aparatów słuchowych, które znacznie poprawiają jakość życia osób z niedosłuchem. Szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci, dla których prawidłowy rozwój mowy i komunikacji jest kluczowy. Dlatego warto zastanowić się, czy dzieci mają możliwość otrzymania refundacji aparatu słuchowego.

Refundacja aparatów słuchowych dla dzieci

W Polsce istnieje system refundacji aparatów słuchowych dla dzieci, który pozwala na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zakupu takiego urządzenia. Refundacja ta jest dostępna dla dzieci do 18. roku życia, które mają potwierdzoną diagnozę niedosłuchu oraz spełniają określone kryteria. Warto dodać, że refundacja aparatów słuchowych dla dzieci jest realizowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz przez gminy, które mają obowiązek zapewnić pomoc finansową w zakresie potrzeb specjalistycznych.

Procedura uzyskania refundacji

Aby ubiegać się o refundację aparatu słuchowego dla dziecka, należy najpierw zgłosić się do lekarza specjalisty audiologa lub foniatry, który wystawi odpowiednie skierowanie na badania audiologiczne. Następnie rodzice dziecka muszą zgłosić się do ośrodka diagnostyki i leczenia słuchu, gdzie zostaną przeprowadzone badania oraz dobór odpowiedniego aparatu słuchowego. Po zakończonym procesie rodzice otrzymują dokumentację medyczną, którą należy złożyć w odpowiedniej placówce NFZ lub w gminnym ośrodku pomocy społecznej, w zależności od miejsca zamieszkania.

Rodzaje refundacji

Warto wiedzieć, że rodzaje refundacji aparatów słuchowych dla dzieci są różne i zależą od stopnia niedosłuchu oraz indywidualnych potrzeb dziecka. Refundacja aparatu słuchowego w Kostrzynie nad Odrą może obejmować zarówno zakup aparatu słuchowego, jak i jego serwisowanie czy wymianę na nowszy model. W przypadku dzieci do 5. roku życia, refundacja może pokryć nawet 100% kosztów zakupu aparatu słuchowego, natomiast dla starszych dzieci refundacja może wynosić od 50% do 80% wartości urządzenia. Ponadto, w niektórych przypadkach możliwe jest również uzyskanie dodatkowej pomocy finansowej ze strony gminy.