Artykuł sponsorowany

Czym jest operat własności i kiedy się go sporządza?

Czym jest operat własności i kiedy się go sporządza?

Operat własności to kluczowy dokument w procesie nabywania, sprzedaży lub zarządzania nieruchomościami. Warto zatem zrozumieć jego istotę oraz sytuacje, w których jest on wymagany. W poniższym artykule przybliżymy zagadnienia związane z operatem własności, jego rolą oraz momentami, w których staje się niezbędny.

Podstawowe informacje o operacie własności

Operat własności to dokument sporządzany przez geodetę, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości. Jego celem jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego i technicznego danej nieruchomości. Operat własności składa się z części opisowej oraz graficznej, które razem tworzą kompletny obraz nieruchomości – od granic działki, przez budynki i inne obiekty, aż po jej wartość rynkową.

W sytuacjach, gdy operat własności jest wymagany

Istnieje kilka sytuacji, w których sporządzenie operatu własności jest konieczne. Przede wszystkim, dokument ten jest wymagany podczas sprzedaży lub kupna nieruchomości – pozwala bowiem na dokładne określenie wartości danej nieruchomości oraz jej granic. Ponadto operat własności może być niezbędny podczas dzierżawy, najmu czy ustanowienia służebności. Warto również pamiętać, że w przypadku sporów sądowych dotyczących nieruchomości, operat własności może stanowić istotny dowód.

Sporządzenie operatu własności przez geodetę

Sporządzenie operatu własności powinno być powierzone wykwalifikowanemu geodecie. To specjalista, który posiada odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zakresie geodezji i kartografii. Geodeta przeprowadza niezbędne pomiary na działce, analizuje dokumentację prawną oraz techniczną nieruchomości i na tej podstawie sporządza operat własności. Warto pamiętać, że koszt sporządzenia tego dokumentu zależy od wielu czynników, takich jak wielkość nieruchomości czy stopień jej skomplikowania.

Kontrola operatu własności przez starostwo powiatowe

Po sporządzeniu operatu własności przez geodetę, dokument ten musi zostać zatwierdzony przez starostwo powiatowe. To właśnie starosta sprawdza, czy operat został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz czy zawiera wszystkie niezbędne informacje. Dopiero po uzyskaniu akceptacji starosty, operat własności staje się dokumentem o pełnej mocy prawnej. Warto więc zadbać o to, aby cały proces przebiegał prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.