Artykuł sponsorowany

Ile kosztuje administracja budynków?

Ile kosztuje administracja budynków?

Koszty administracji budynków to temat, który interesuje zarówno właścicieli nieruchomości, jak i osoby wynajmujące lokale mieszkalne czy użytkowe. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, koszty te są różnorodne i zależą od wielu czynników. Warto zatem przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu, aby lepiej zrozumieć, na co składają się opłaty za administrację budynków oraz jakie są ich przeciętne wartości.

Czynniki wpływające na koszty administracji

Koszty administracji budynków zależą od kilku czynników. Po pierwsze, od wielkości budynku i liczby lokali mieszkalnych czy użytkowych. Im więcej lokali, tym więcej pracy dla administratora, a więc wyższe opłaty. Po drugie, od standardu budynku – nowoczesne budynki wymagają często większej ilości usług, takich jak obsługa systemów inteligentnego zarządzania czy monitoring. Po trzecie, od lokalizacji – w dużych miastach koszty administracji mogą być wyższe niż na terenach wiejskich. Po czwarte, od zakresu usług świadczonych przez administratora – niektórzy oferują tylko podstawowe usługi, inni natomiast kompleksową obsługę nieruchomości. Jeśli chodzi o usługę, jaką jest administracja budynków, Poznań jest miastem, w którym skorzystamy z oferty specjalistów takich jak np. Adminion.

Opłaty za usługi administratora

Administrator nieruchomości może pobierać opłaty za różne usługi, które świadczy na rzecz właścicieli i mieszkańców budynku. Do podstawowych usług należy zarządzanie budynkiem, czyli dbanie o jego bieżące utrzymanie, organizowanie napraw, kontrolowanie stanu technicznego oraz reprezentowanie właścicieli w kontaktach z dostawcami mediów i innymi podmiotami. Ponadto administrator może zajmować się obsługą finansową, np. prowadzeniem księgowości, rozliczaniem opłat czy windykacją należności. W niektórych przypadkach administrator może także świadczyć usługi dodatkowe, takie jak obsługa systemów alarmowych czy monitoring.

Przeciętne koszty administracji w Polsce

Trudno jednoznacznie określić przeciętne koszty administracji budynków w Polsce, gdyż zależą one od wielu czynników. Na ogół jednak można przyjąć, że opłaty za administrację wynoszą od kilku do kilkunastu złotych za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku małych budynków jednorodzinnych koszt ten może być niższy, natomiast w przypadku dużych osiedli mieszkaniowych czy budynków biurowych – wyższy.