Artykuł sponsorowany

Ile trwa wymiana pionów w bloku?

Ile trwa wymiana pionów w bloku?

Wymiana pionów wodno–kanalizacyjnych to jeden z najważniejszych remontów, jaki może być przeprowadzony w bloku. Dlaczego jest tak istotny i ile czasu trwa taki proces? W poniższym artykule postaramy się przybliżyć Państwu temat, abyście mogli lepiej przygotować się na ewentualne prace remontowe w swoim budynku. 

Czynniki wpływające na czas wymiany pionów

Czas trwania wymiany pionów wodno–kanalizacyjnych zależy od wielu czynników. Po pierwsze, od stanu technicznego instalacji – im bardziej zniszczone są stare rury, tym więcej czasu zajmie ich demontaż i montaż nowych. Po drugie, od ilości pięter w budynku – im więcej kondygnacji, tym więcej pracy dla ekipy remontowej. Po trzecie, od liczby mieszkań – większa liczba lokali wiąże się z koniecznością wykonania większej ilości połączeń instalacyjnych. Po czwarte, od dostępności pomieszczeń technicznych – jeśli są one łatwo dostępne, prace mogą przebiegać sprawniej. Wreszcie, po piąte, od wyboru materiałów – niektóre rozwiązania technologiczne pozwalają na szybszą realizację inwestycji. 

Planowanie i uzgodnienia przed remontem 

Zanim rozpocznie się wymiana pionów wodno–kanalizacyjnych, konieczne jest przeprowadzenie szeregu uzgodnień oraz opracowanie odpowiedniego planu remontu. Wymagane jest uzyskanie zgody zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, a także uzgodnienie terminów z mieszkańcami, aby prace nie kolidowały z ich codziennym funkcjonowaniem. Ponadto należy wybrać wykonawcę, który posiada odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju prac, jakimi jest wymiana pionów w bloku. Warto również sprawdzić, czy firma dysponuje niezbędnym sprzętem i czy jest w stanie zrealizować zamówienie w ustalonym terminie. 

Etap przygotowawczy i realizacja prac 

Prace związane z wymianą pionów wodno–kanalizacyjnych można podzielić na trzy etapy. Pierwszym z nich jest etap przygotowawczy, obejmujący m.in. opracowanie dokumentacji technicznej, zamówienie materiałów oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń. Drugim etapem jest realizacja prac – demontaż starych instalacji i montaż nowych. Na tym etapie konieczne jest również przeprowadzenie badań szczelności oraz prób ciśnieniowych, aby upewnić się, że nowe rury są prawidłowo zamontowane i spełniają wymagane normy. Ostatnim etapem jest odbiór techniczny oraz przekazanie instalacji do użytkowania.