Artyku艂 sponsorowany

Kto musi si臋 ubiega膰 o pozwolenie wodnoprawne?

Kto musi si臋 ubiega膰 o pozwolenie wodnoprawne?

Pozwolenie wodnoprawne to dokument, kt贸ry reguluje korzystanie z w贸d na terenie Polski. W zwi膮zku z tym, 偶e woda jest dobrem wsp贸lnym, a jej zasoby s膮 ograniczone, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich przepis贸w prawnych, aby zapewni膰 r贸wny dost臋p do tego surowca oraz chroni膰 go przed zanieczyszczeniem czy nadmiernym eksploatowaniem. W artykule om贸wimy, kto musi si臋 ubiega膰 o pozwolenie wodnoprawne, jakie czynno艣ci podlegaj膮 tej regulacji oraz jak przebiega proces uzyskania tego dokumentu.

Czynno艣ci wymagaj膮ce pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane przede wszystkim dla os贸b fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadaj膮cych osobowo艣ci prawnej, kt贸re zamierzaj膮 wykonywa膰 okre艣lone czynno艣ci zwi膮zane z korzystaniem z w贸d. Do takich czynno艣ci nale偶y m.in. pob贸r wody ze 藕r贸de艂 powierzchniowych i podziemnych, odprowadzanie 艣ciek贸w do w贸d lub do urz膮dze艅 wodnych, budowa obiekt贸w hydrotechnicznych czy zmiana sposobu u偶ytkowania ciek贸w wodnych. Pozwolenie jest r贸wnie偶 wymagane dla przedsi臋biorstw zajmuj膮cych si臋 gospodark膮 wodn膮 oraz inwestor贸w planuj膮cych realizacj臋 inwestycji mog膮cych wp艂yn膮膰 na stan w贸d.

Proces ubiegania si臋 o pozwolenie wodnoprawne

Aby uzyska膰 pozwolenie wodnoprawne na 艢l膮sku, nale偶y z艂o偶y膰 wniosek do w艂a艣ciwego organu administracji publicznej, czyli regionalnego zarz膮du gospodarki wodnej (RZGW) lub marsza艂ka wojew贸dztwa. Wniosek powinien zawiera膰 m.in. dane wnioskodawcy, opis planowanych czynno艣ci, informacje o lokalizacji oraz ocen臋 oddzia艂ywania na 艣rodowisko. Organ administracji ma obowi膮zek rozpatrzy膰 wniosek w terminie 3 miesi臋cy od jego z艂o偶enia, jednak w praktyce czas ten mo偶e ulec wyd艂u偶eniu. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji, pozwolenie wodnoprawne jest wa偶ne przez okres 5 lat, z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia.

Kary za brak pozwolenia wodnoprawnego

Wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z korzystaniem z w贸d bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego mo偶e skutkowa膰 na艂o偶eniem kar finansowych oraz odpowiedzialno艣ci膮 karn膮. W艂a艣ciciele obiekt贸w hydrotechnicznych czy przedsi臋biorstwa odprowadzaj膮ce 艣cieki do w贸d, kt贸re nie posiadaj膮 odpowiedniego dokumentu, mog膮 zosta膰 ukarani grzywn膮 si臋gaj膮c膮 nawet kilkuset tysi臋cy z艂otych. Ponadto, organy kontrolne maj膮 prawo nakaza膰 przywr贸cenie stanu poprzedniego, czyli usuni臋cie wszelkich zmian wprowadzonych bez pozwolenia wodnoprawnego. Warto zatem pami臋ta膰 o konieczno艣ci uzyskania tego dokumentu i przestrzegania przepis贸w prawa wodnego, aby unikn膮膰 nieprzyjemnych konsekwencji.