Artykuł sponsorowany

Najpowszechniejsze usterki i awarie oczyszczalni przydomowych

Najpowszechniejsze usterki i awarie oczyszczalni przydomowych

Oczyszczalnie przydomowe to coraz częściej wybierane rozwiązanie do oczyszczania ścieków na terenach pozbawionych kanalizacji. Choć są to nowoczesne i skuteczne urządzenia, nie są one wolne od usterek i awarii. Warto zatem znać najpowszechniejsze problemy, z jakimi można się spotkać, aby w razie potrzeby szybko i skutecznie je rozwiązać.

Co najczęściej psuje się w oczyszczalniach przydomowych?

Jednym z najczęstszych problemów występujących w oczyszczalniach przydomowych są zatory w przewodach i pompach. Przyczyną tego może być obecność tłuszczu, włókien, papieru toaletowego czy innych nieodpowiednich materiałów w ściekach. W celu uniknięcia tego rodzaju problemów, warto stosować specjalne preparaty do rozpuszczania tłuszczu oraz regularnie kontrolować stan przewodów i pomp. Jeśli jednak dojdzie do zatoru, konieczne może być mechaniczne usunięcie przyczyny problemu lub wymiana uszkodzonego elementu.

Oczyszczalnie przydomowe w woj. lubuskim i innych opierają swoje działanie na procesach biologicznych, które mają na celu rozkładanie zawartych w ściekach substancji organicznych. Niestety, czasami dochodzi do zakłóceń tych procesów, co może prowadzić do nieefektywnego oczyszczania ścieków. Przyczyną takich problemów może być m.in. zbyt niska temperatura w oczyszczalni, niedobór tlenu czy obecność substancji toksycznych dla mikroorganizmów.

Kolejnym problemem, z którym można się spotkać w przypadku oczyszczalni przydomowych, są nieszczelności i uszkodzenia konstrukcji. Mogą one prowadzić do wycieku ścieków na teren posesji, co stanowi zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, należy regularnie kontrolować stan szczelności poszczególnych elementów oczyszczalni oraz zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub uszkodzenia, konieczna może być naprawa lub wymiana danego elementu.

Ostatnim, ale równie istotnym problemem związanym z oczyszczalniami przydomowymi jest niewłaściwa eksploatacja i konserwacja. Niedostateczna dbałość o regularne czyszczenie osadników, brak kontroli parametrów pracy czy nieprzestrzeganie zaleceń producenta może prowadzić do awarii urządzenia oraz obniżenia jego efektywności. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, warto zainwestować w regularne przeglądy techniczne oraz stosować się do zaleceń dotyczących eksploatacji i konserwacji oczyszczalni.