Artyku艂 sponsorowany

Norma ISPM- 15 IPPC - wszystko, co warto wiedzie膰

Norma ISPM- 15 IPPC - wszystko, co warto wiedzie膰

Norma ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures) to mi臋dzynarodowy standard opracowany przez IPPC (Mi臋dzynarodowej Organizacji Ochrony Ro艣lin), maj膮cy na celu ograniczenie rozprzestrzeniania si臋 szkodliwych organizm贸w w drewnianych opakowaniach stosowanych w handlu mi臋dzynarodowym. W Polsce obowi膮zek stosowania tej normy wprowadzono w 2005 roku. W praktyce oznacza to, 偶e ka偶de drewniane opakowanie eksportowane z Polski musi by膰 odpowiednio oznakowane i przestrzega膰 wymog贸w ISPM 15. W artykule przedstawiamy najwa偶niejsze informacje na temat tego standardu, jego wp艂ywu na polski rynek oraz konieczno艣ci stosowania go przez przedsi臋biorstwa.

Wprowadzenie normy ISPM 15 i jej znaczenie dla Polski

Norma ISPM 15 zosta艂a wprowadzona w Polsce w 2005 roku, a jej celem jest zapewnienie bezpiecze艅stwa fitosanitarnego drewnianych opakowa艅 u偶ywanych w handlu mi臋dzynarodowym. Stosowanie tej normy ma na celu ograniczenie ryzyka przenoszenia szkodliwych organizm贸w, takich jak owady czy grzyby, kt贸re mog膮 negatywnie wp艂yn膮膰 na ekosystemy kraj贸w importuj膮cych towary. W Polsce obowi膮zek stosowania ISPM 15 dotyczy wszystkich przedsi臋biorstw, kt贸re eksportuj膮 towary na paletach drewnianych lub w innych drewnianych opakowaniach. Norma ta wp艂yn臋艂a na rozw贸j polskiego rynku opakowa艅 drewnianych, gdy偶 wymaga ona stosowania specjalnych metod kontroli jako艣ci oraz oznakowania produkt贸w.

Metody kontroli jako艣ci stosowane w ramach ISPM 15

W ramach normy ISPM 15 stosuje si臋 dwie g艂贸wne metody kontroli jako艣ci drewnianych opakowa艅 - fumigacj臋 i obr贸bk臋 ciepln膮. Fumigacja polega na zastosowaniu 艣rodk贸w chemicznych, kt贸re zabijaj膮 szkodliwe organizmy znajduj膮ce si臋 w drewnie. Ta metoda jest jednak coraz rzadziej stosowana ze wzgl臋du na jej negatywny wp艂yw na 艣rodowisko oraz mo偶liwo艣膰 pozostawienia szkodliwych substancji w drewnie.聽

Oznakowanie opakowa艅 zgodnie z wymogami ISPM 15

Aby spe艂ni膰 wymogi normy ISPM 15, drewniane opakowania musz膮 by膰 odpowiednio oznakowane. Oznakowanie to sk艂ada si臋 z kilku element贸w, kt贸re informuj膮 o przeprowadzeniu kontroli jako艣ci oraz pochodzeniu opakowania. Na oznakowaniu znajduje si臋 kod kraju, w kt贸rym opakowanie zosta艂o wyprodukowane (np. PL dla Polski), numer rejestracyjny przedsi臋biorstwa oraz symbol metody kontroli jako艣ci (HT dla obr贸bki cieplnej lub MB dla fumigacji). Oznakowanie powinno by膰 trwa艂e, czytelne i umieszczone w widocznym miejscu na opakowaniu. Niew艂a艣ciwe oznakowanie mo偶e prowadzi膰 do problem贸w z przeprowadzeniem kontroli fitosanitarnej oraz k艂opot贸w z eksportem towar贸w.