Artykuł sponsorowany

Terapia anoreksji - jak pomóc osobom cierpiącym na zaburzenia odżywiania

Terapia anoreksji - jak pomóc osobom cierpiącym na zaburzenia odżywiania

Anoreksja jest poważnym zaburzeniem odżywiania, które może prowadzić do długotrwałych konsekwencji zdrowotnych, a nawet śmierci. W Polsce szacuje się, że na anoreksję cierpi około 0,3% populacji, a liczba ta wciąż rośnie. Pomoc dla osób zmagających się z tym zaburzeniem jest kluczowa, dlatego warto poznać metody terapii anoreksji oraz jak wspierać bliskich w procesie leczenia.

Terapia indywidualna - psychoterapia jako podstawa leczenia

Psychoterapia jest jednym z najważniejszych elementów leczenia anoreksji. W trakcie terapii indywidualnej pacjent ma możliwość pracy nad swoimi emocjami, przekonaniami i zachowaniami związanych z jedzeniem oraz obrazem własnego ciała. Terapeuta pomaga osobie cierpiącej na anoreksję zrozumieć przyczyny swojego zaburzenia, zmienić negatywne myślenie o sobie i innych oraz nawiązać zdrowe relacje z jedzeniem. W Polsce stosuje się różne metody psychoterapii, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), terapia skoncentrowana na rozwiązaniach czy terapia systemowa. 

Wsparcie farmakologiczne - leki jako uzupełnienie terapii

W leczeniu anoreksji często stosuje się również wsparcie farmakologiczne. Leki przepisywane przez lekarza psychiatrę mogą pomóc w łagodzeniu objawów towarzyszących zaburzeniu, takich jak lęk, depresja czy zaburzenia snu. W Polsce najczęściej stosowanymi lekami w terapii anoreksjiantydepresanty, głównie z grupy SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Ważne jest jednak, aby pamiętać, że leki nie są rozwiązaniem same w sobie - ich zadaniem jest jedynie wspomóc proces psychoterapii i ułatwić pacjentowi radzenie sobie z emocjami oraz codziennym funkcjonowaniem.

Terapia rodzinna - zaangażowanie bliskich w proces leczenia

Anoreksja nie dotyczy tylko osoby chorej, ale także jej rodziny i bliskich. Dlatego coraz częściej stosuje się terapię rodziną jako istotny element leczenia zaburzeń odżywiania. W trakcie spotkań terapeutycznych rodzina uczy się rozumieć mechanizmy anoreksji, komunikować się ze sobą oraz wspierać osobę chorej w procesie zdrowienia. W Polsce coraz więcej ośrodków terapeutycznych oferuje terapie rodzinne, które mogą być prowadzone zarówno w formie stacjonarnej, jak i ambulatoryjnej. Zaangażowanie bliskich w leczenie może znacznie zwiększyć szanse na trwałą poprawę stanu zdrowia osoby cierpiącej na anoreksję.